Uvod

Pristno, potvorjeno ali pomota?
Ustvarjanje, poustvarjanje, prevara in ponarejanje v glasbi

Mednarodni znanstveni simpozij
Ljubljana, 21.–22. oktober 2021

Beseda ‘avtentičen’ oz. ‘pristen’ je v zadnjih letih med glasbeniki pridobila pridih kontroverznosti, saj se uporablja predvsem kot izraz za zgodovinsko utemeljeno izvajalsko prakso. Toda znanstveni simpozij z naslovom Pristno, potvorjeno ali pomota? se namerava ukvarjati z na videz neposrednejšim pomenom, to je z glasbenimi deli, glasbili ali drugimi objekti, ki so pristni, v primerjavi s tistimi, ki so bili – za razliko od prvih – ustvarjeni z namenom zavajanja. Taki ponaredki oziroma prevare v glasbi, naj so to skladbe, arhivski dokumenti ali glasbila, niso tako maloštevilni, kot bi pričakovali, čeprav so raziskave, ki jih odkrivajo in razkrivajo, še zelo redke. Veliko je tudi nejasnosti, ki kličejo po pojasnilih. Mednje sodijo napačne datacije in identifikacije glasbenih in vsakovrstnih drugih umetniških del ali njihovih avtorjev, postopki izposojanja, prirejanja ter ponovne uporabe obstoječe glasbe ali pa tehnike ponarejanja v komponiranju glasbe.

Simpozij bo povezal raziskovalce z najrazličnejših področij, pri čemer se njihovo delo osredotoča na ustvarjanje, poustvarjanje, zavajanje in ponarejanje v glasbi. To bo priložnost za nove pobude ter kritično pretresanje in poglabljanje vprašanj o pristnosti, avtorstvu, identiteti in estetskem presojanju v glasbeni zgodovini.

K udeležbi vabimo referente različnih strok in metodoloških perspektiv. Še posebej so zaželeni referati, ki se navezujejo predvsem (a ne izključno) na naslednje teme:

  • avtentičnost v glasbi
  • ponarejanje v glasbi, pri izdelovanju glasbil in v z glasbo povezanih likovnih delih
  • prepoznavanje ponaredkov v glasbi, med glasbenimi rokopisi, tiski in glasbili
  • primeri napačnih identifikacij, napačno pripisanega avtorstva ali zmotnega sklepanja o uporabi glasbenih del
  • postopki izposojanja, prirejanja, ali ponovne uporabe glasbe
  • prevare v skladbah

Simpozij prireja Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma njegov Muzikološki inštitut, ki ga zastopa predstojnica dr. Metoda Kokole. Potekalo bo na Novem trgu v Ljubljani med 21. in 22. oktobrom 2021.

Uradni jezik srečanja je angleški. Vsi prispevki bodo opremljeni s slovenskimi povzetki. Organizacijski odbor vabi referente, da se prijavijo z 20-minutnimi prispevki na zgoraj navedene tematike do najpozneje konca avgusta 2020. Prijava mora vsebovati naslov, izvleček v dolžini ok. 300 besed in podatke o prijavitelju (ime, naziv, kontaktni naslov). Predloge pošljite na naslov inštituta: muz_inst@zrc-sazu.si ali pa neposredno Metodi Kokole: metoda.kokole@zrc-sazu.si.

O prijavah bo odločal znanstveni svet simpozija v sestavi: dr. Metoda Kokole (ZRC SAZU), akad. ddr. Janez Höfler (SAZU), prof. dr. Michael Talbot (Univerza v Liverpoolu) in prof. dr. Peter Holman (Univerza v Leedsu).

Izbirni postopek prispelih predlogov se je zaključil v prvih dneh oktobra 2020. Izmed številnih prijav (prejeli smo jih dvakrat toliko, kolikor jih Muzikološki inštitut lahko največ gosti) je znanstveni svet izbral 24 predlogov ter hkrati tematsko rahlo zožil osnovno tematiko srečanja na zgolj glasbo.

Delovni spored srečanja bo predvidoma objavljen v začetku leta 2021.